Od Nove godine jeftinija struja u Federaciji BiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine iniciralo je sastanak s predstavnicima Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH o cijenama električne energije koje su krajnjim kupcima koji se snabdijevaju u okviru tržišnog snabdijevanja ponuđene od strane JP Elektroprivreda za 2020. godinu.

Na sastanku je dogovoreno je da će JP Elektroprivreda BiH, kao društveno odgovorna kompanija iznaći mogućnost da u skladu s metodologijom smanji cijene električne energije koje nudi svojim kupcima za 2020. godinu i na taj način zaštiti bh. privredu od negativnih uticaja koje bi imalo povećanje cijene električne energije na krajnje kupce.

Na sastanku je zatraženo da se eventualno smanjenje cijene koje bi se izvršilo primijeni i na kupce koji su već potpisali ugovore o snabdijevanju za 2020. godinu, a u cilju nediskriminatornog pristupa prema svim kupcima električne energije koje snabdijeva JP Elektroprivreda BiH.

“Smanjenje cijene će se izvršiti na način da se napravi korekcija ulaznog parametra koji utiče na cijenu tržišnog snabdijevanja na način da se on smanji za jedan euro po megavat satu. U cilju nediskriminatornog pristupa prema kupcima koji su prethodno zaključili ugovore o snabdijevanju za period 1. januara – 31. decembra 2020. godine izvršit će se aneksiranje zaključenih ugovora u svrhu primjene korekcije ulaznog parametra za jedan euro po megavat satu.

Na osnovu ovih cijena će se pripremiti Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za 2020. godinu koji će biti upućen Nadzornom odboru i Vladi FBiH na usvajanje”, navodi se u dopisu.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH pozdravili su dogovor postignut na sastanku s predstavnicima Vlade FBiH i JP Elektroprivrede BiH.