Od danas na snazi privremena zabrana saobraćaja kroz poslovnu zonu Ozrakovići

Uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim vozila za potrebe privrednih subjekata lociranih u ulici Kakanjska – Poslovna zona Ozrakovići i to:

  • U periodu od 00:00 do 24:00 sati od ponedjeljka, 18. marta, do daljnjeg na dionici kroz Poslovnu zonu Ozrakovići u dužini od 450 metara od spoja sa lokalnom saobraćajnicom Visoko – Gračanica.

Za vrijeme trajanja privremene zabrane saobraćaja sva motorna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac kroz ulicu Čajengradska.

Privremena zabrana i poseban režim saobraćaja uvodi se u svrhu nesmetanog izvođenja radova na rekonstrukciji zaobilaznice (R 445).