Od 1. juna do 1. septembra zabrana saobraćaja kroz centar grada od 18 do 24 sata

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Visoko vijećnici su razmatrali i jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području Visokog. U toj Odluci se član 13. mijenja i sada glasi: “Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića u periodu od 01.06. do 01.09. u vremenu od 18.00 do 24.00 sata.”

Kako stoji u obrazloženju, u cilju podrške privrednim subjektima i ugostiteljima koji posluju u ulicama Alije Izetbegovića i Čaršijska, a uvažavajući potrebe naših građana za tradicionalnim Korzom, predloženo je produžavanje zabrane saobraćaja kako bi centralni dio grada bio prilagođen potrebama naših građana, a paralelno se stvorio dodatni kulturni, društveni i uslužni sadržaj za potencijalne turiste. Produžavanjem vremenskog intervala za zabranu saobraćaja stvoriće se i prilagoditi bolji uslovi za privredne subjekte, jer se očekuje veća frekvencija potencijalnih kupaca, a u konačnom cilju Grad Visoko dobija “živu” ulicu. Ova mjera je podrška privredi, razvoju turizma i društvenog života na području grada Visoko, a u isto vrijeme i prilika da se odmaknemo od nemile situacije prouzrokovane pandemijom COVID 19.