Očekuje se pojeftinjenje goriva u Federaciji BiH

Nabavna cijena benzinskih i dizelskih goriva u veleprodajnom skladištu u Podlugovima je niža u odnosu na protekli period, što bi moglo dovesti do pojeftinjenja goriva u Federaciji BiH.

Ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović rekao je da je zabilježeno pojeftinjenje BMB95 i Eurodisela.

“Prometnik koji nabavlja gorivo s veleprodajnog skladišta u Podlugovima ima komoditet da snizi cijenu. Mi smo imali, iako ne tako veliki broj, određenih zahtjeva za sniženje, ali prometnici gorivom sada kalkulišu. Za očekivati je da poraste broj zahtjeva za pojeftinjenje.”, rekao je Vujanović.

Federalni ministar trgovine je istakao da je najvažnije da postoje uslovi za snižavanje cijena i da nema racionalnih uslova za povećanje u doglednom periodu, kao što je postojao strah zbog dešavanja u Iranu, Iraku ili posljednjih u Libiji.

Cijena benzina u FBiH trenutno se kreće od 2,16 KM do 2,36 KM, a dizela od 2,26 do 2,40 KM.