OBOJENI REALIZAM U APSTRAKTNIM OKVIRIMA

Silajdžić tjera svoj inat decenijama. Lajt-motiv brusi sizifovskom upornošću. Ravnoteža u ravnoteži – u sve tri dimenzije. Onomatopejski eho popečaćen suzom žutom. Na simbol atakuje bojom i metamorfoza je neizbježna.
Džemailova dvanaesta samostalna izložba, lepeza motiva usidrena na eksponatima i nadmudruje se sa posmatračima. To je taj dijalog između slike i posmatrača koji se uvijek završi sa tri tačke …
/szž/
Fotografije na ViPromo FB stranici