Objavljen borački registar ARBiH: PROČITAJTE KOLIKO JE KO DANA PROVEO U RATU

Jedan od tri glavna zahtjeva demobilisanih boraca proteklih godina bio je i jedinstveni borački registar. Iako prilično skriven od javnosti, registar je ugledao svjetlo dana i u njemu možete pronaći podatke o tome koliko je koji borac učestvovao u borbama tokom agresije na BiH.

Link na internet stranici resornog ministarstva, koji vodi ka bazi podataka registra nije objelodanjen bh. javnosti na “sva zvona”, ali ipak postoji.

Na jednoj od podstranica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dolazimo do formulara u kojem je potrebno unijeti tačne podatke, odnosno prezime i ime osobe koja je bila dio Armije RBiH ili MUP-a RBiH.

Dakle, ne postoji jedinstvena lista imena, već je potrebno znati koga tačno želite “provjeriti” i saznati da li je ratovao i koliko je tačno dana proveo u uniformi.

Na prvu pretragu može se zaključiti da baza podataka nije potpuno kompletirana, no pretraživanje radi i u njoj se već nalazi veliki broj osoba koje su učestvovale u odbrani Bosne i Hercegovine.

Do pretrage ćete stići na način da odete na LINK OVDJE. Ukoliko vam se odmah ne učita tražena stranica i pojavi se crveni trokut, kliknite na “Advanced”, a zatim ispod na opciju “Proceed to 80.65.64.70 (unsafe)”.

Kada napokon stignete do baze podataka, unesite PREZIME I IME (ne ime i prezime) osobe koju tražite, ispunite zadane simbole i kliknite na “Traži”.

Jedinstveni registar boraca je objavljen na osnovu Zakona o pravima branilaca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji te Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.