Objava Javnog poziva za sufinansiranje eko projekata

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona danas je na službenoj internet stranici Kantona (www.zdk.ba) objavilo javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2020. godinu.

LOT 1 Javnog poziva se odnosi na pomoć općinama/gradovima Zeničko-dobojskog kantona u postupku čišćenja i sanacije divljih deponija i za ove namjene je planirano 400 hiljada KM, a maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 70.000,00 KM.

Ovaj LOT podrazumijeva sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na aktivnosti kao što su uklanjanje krutog, PET i PVC otpada, dovoz i razastiranje zemlje sa kojom će biti pokrivena površina saniranog zemljišta, postavljanje znakova upozorenja, kao i sadnja sadnica na lokacijama gdje za to postoje uslovi.

Organizovanim sistematskim tehničkim i finansijskim mjerama, programima i projektima, kroz provođenje aktivnosti čišćenja i sanacije divljih deponija doprinosi se nestajanju prakse njihovog ponovnog stvaranja. Projektima koje apliciraju na javni poziv, gradovi/općine i komunalna preduzeća moraju nastojati provesti aktivnosti čišćenja i sanacije terena gdje su se formirala divlja odlagališta, čime se postižu značajni ekološki efekti“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

LOT 2 Javnog poziva podrazumijeva sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša, jačanje ekološke kulture građana itd., a raspoloživi Budžet po ovom LOT-u je 210 hiljada KM, dok je maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 5.000,00 KM.

Ovaj LOT je namijenjen nevladinim organizacijama, udruženjima građana, javnim ustanovama, obrazovnim institucijama, obdaništima, medijskim kućama. Ono što je bitno za ovaj LOT, jeste da se podrškom apliciranim projekatima propagira zaštita okoliša i podizanje svijesti građana o potrebi okolišno održivog ponašanja“, dodaje ministar Isak.

Pravo učešća, odnosno prijave na Javni poziv po LOT-u 1 imaju sve općine/gradovi i komunalna preduzeća u ZDK, dok se za LOT-2 mogu prijaviti nevladine organizacije, udruženja građana, javne ustanove, obrazovne institucije, obdaništa, medijske kuće.

Zaintereseirani subjekti se na ovaj Javni poziv mogu prijaviti do 14. avgusta 2020. godine dostavljanjem aplikacija i potrebne dokumentacije lično ili poštom na Protokol Zeničko-dobojskog kantona.

Tekst Javnog poziva, kao i Instrukcija o utvrđivanju uvjeta i kriterija za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša, te Prijavni pbrazac mogu se pronaći na slijedećem LINK-u:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/8842-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-realizaciju-programa-projekata-i-srodnih-aktivnosti-iz-oblasti-zastite-okolisa-za-2020-godinu