Obilježeno 20 godina postojanja i rada SSRI Breza, održana i izvještajna skupština

Trinaestog julskog dana u prostorijama Saveza za sport i rekreaciju invalida (SSRI) Breza u Brezi pred dovoljnim brojem delegata održana je redovna Izvještajna Skupština. Uz predsjedavanje Ranka Makijevića predsjednika Skupštine SSRI Breza, razmatrani su i usvojeni Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem Nadzornog odbora za 2019. godinu, te usvojeni Plan rada i finansijski plan sa kalendarom takmićenja za 2020. godinu.

U kraćem obraćanju prisutnim delegatima predsjednik SSRI Breza Ibrahim Hasanspahić naglasio je da i pored brojnih zabrana i poteškoća sa aktivnim djelovanjem uslijed pandemije,   Savez u   Brezi   ipak doprinosi pozitivnim dešavanjima uz ugodna druženja sportista, osoba sa invaliditetom (OSI).

Bila je ovo prigoda da se obilježi i jubilej u povodu 20 godina od osnivanja, rada i djelovanja SSRI  Breza i tom prilikom dodjeljena je zahvalnica za doprinos radu Sportskom savezu osoba sa invaliditetom ZDK (SS OSI ZDK) koju je preuzeo predsjednik istog Senad Goralija čestitajući jubilej i poželivši uspjeh u budućem radu.