Obavještenje za visočke poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Visokog koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava da su u skladu sa zakonskim odredbama dužni izvršiti ažuriranje podataka za 2020. godinu.

Ažuriranje podataka su dužni izvršiti i klijenti (privredna društva, zadruge, udruženja, mjesne zajednice, koji ostvaruju ostale vrste podrški (certificiranje proizvodnje, ruralni razvoj, premije osiguranja i sl.)

Promjene, odnosno ažuriranje podataka vrši se u u periodu od 01.01. do 31.3.2020. godine u Gradskoj upravi Visoko, kancelarija za poljoprivredu.

Poljoprivredna gazdinstva koja u navedenom roku ne izvrše ažuriranje podataka neće moći aplicirati za novčane podrške u 2020. godini.

Poljoprivrednici koji ostvaruju premije, a žele registrovati obrt ili privredno društvo, navedene promjene moraju izvršiti do 31. 03. 2020. godine.

Molimo Vas da prijavite i ostale promjene koje se odnose na bankovne račune i kontakt podatke.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti
Grad Visoko