OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANSTVO: Trenutna epidemiološka situacija na području Visokog

Danas je upriličen sastanak Upravnog odbora JU Dom zdravlja Visoko, kome su pored članova Upravnog odbora prisustvovali gradonačelnica Amra Babić, sanitarna inspektorica Lejla Husić i predstavnici JU DZ Visoko direktorica, dr. Džemila Mustafić i epidemiolog dr. Zijada Smailagić. Jedna od tema sastanka je bila i trenutna epidemiološka situacija na području grada Visoko sa akcentom na novi korona virus (COVID-19).

Trenutno na području Federacije BiH nema identifikovanih slučajeva oboljelih od korona virusa. Na području grada Visoko putem Higijensko-epidemiološke službe JU Dom zdravlja Visoko evidentiran je određeni broj lica koja su u posljednjem periodu bili u posjeti zemljama u kojima je potvrđeno prisustvo oboljelih od novog korona virusa i sva lica se nalaze pod stalnim zdravstvenim nadzorom. Posebno naglašavamo da su lica pod zdravstvenim nadzorom bez ikakvih simptoma bolesti.

JU Dom Zdravlja Visoko je u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK, pripremila dovoljne količine zaštitne opreme, dezinficijensa, kao i sobu za izolaciju u slučaju pojave oboljelih od novog korona virusa.

Građani koji su u posljednjih 14 dana, računajući od dana ulaska u BiH,  boravili  u zemljama gdje su potvrđeni slučajevi pojave oboljenja od korona virusa (COVID-19) ili su bili u bliskom kontaktu sa oboljelim osobama, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, trebaju telefonskim putem kontaktirati epidemiološku službu DZ Visoko (tel. 032/738-822) kako bi dobili potrebne informacije i daljnje upute.

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba ZDK naređuje se pooštren nadzor nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi (čekaonice, kinodvorane, šalter sale, banke, objekti MUP-a i sl.). Ovim putem pozivamo odgovorne osobe pomenutih objekata da poduzmu sve potrebne sanitarno-higijenske mjere na održavanju čistoće u objektima kojima rukovode.

Podsjećamo na generalne preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u toku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog korona virusa i kojih se treba pridržavati:

• Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola.

• Prilikom kašljanja ilî kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.

• Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.

• Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.

• Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih Ijudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.

• Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.

Press Grada Visoko