Obavještenje o uplati kurbana za potrebe Javne kuhinje Visoko

Udruženje „Mladi Volonteri“ kao i prethodnih godina, zbog velikog interesa građana i građanki koji žele uplatiti kurban za Javnu kuhinju Visoko, odlučilo je da ponovo ostavi mogućnost uplate kurbana za sve one koji žele pomoći rad ovog humanitarnog projekta.

Cijena kurbana iznosi 250,00 KM.

Svoje uplate možete izvršiti na broj računa 3385 7022 1883 8412 sa svrhom uplate: Uplata za kurban – Javna kuhinja.

Također, svoje kurbane možete uplatiti direktno u kancelariji Udruženja „Mladi Volonteri“ na adresi Kovačica 2, Visoko.

Svoje kurbane možete uplatiti najdalje do 8. augusta 2019. godine.

Iskreno se nadamo da će kao i do sada naši sugrađani i sugrađanke podržati ovu akciju, kako bismo bili u mogućnosti da nastavimo pružanje direktne pomoći najugroženijim stanovnicima našeg Visokog.

Udruženje „Mladi Volonteri“