Obavještenje iz MZ Radovlje: OPREZ!

Ovih dana dobijamo informacije da na području šuma od  Tušnjića do Kondžila, sa pretežnim i češćim  tragovima od Lisova preko Gradine do Kalić Brda, viđeni su tragovi medvjeda.

Određene štete (polomljeni pčelinjak i napadnute ovce) već su pričinjene, te vas pozivamo na oprez u  slučaju odlaska na ova šumska područja.

Prema nezvaničnim informacijama postoji mogućnost da je u pitanju medvjedica sa jednim ili dvoje mladunčadi.

Senad G.