Obavijest za visočke poljoprivrednike

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa područja grada Visoko koji su podnijeli zahtjev za podršku poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu u tekućoj godini u svrhu izrade preliminarne liste, da dostave dokaz o izvršenoj kupovini.

Svi poljoprivrednici koji su izvršili nabavku sjemena, mineralnih đubriva i zaštitnih sredstava moraju imati dokaz o nabavci:

• fiskalni račun za fizičko lice

• faktura i fiskalni račun za pravna lica i poljoprivredne obrte

Registrovani poljoprivrednici kao fizička lica u RPG-u pored fiskalnih računa dužni su dostaviti i potvrdu o otvorenom bankovnom računu.

Potrebnu dokumentaciju svaki poljoprivrednik pojedinačno dostavlja u koverti (sa naznakom: podrška poticanja prihvatljivih troškova za proljetnu sjetvu, naznačenim imenom i prezimenom vlasnika obrta ili gazdinstva) najkasnije do 22.05.2020. godine predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko – kancelarija za poljoprivredu ili u Mjesnim uredima Donje Moštre i Buci svaki dan u periodu od 09:00  do 13:00 sati.

Gradska uprava Visoko