Obavijest o provođenju anketiranja

Federalni zavod za statistiku će u periodu od 01.07.2020. godine u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ sprovesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će za potrebe statističkih institucija u Bosni i Hercegovini provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva za potrebe zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Prema zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju vam potpunu povjerljivost podataka.
Anketiranje domaćinstava trajat će 22 dana, uz mogućnost produženja terenskog rada do sedam dana.

Napominjemo, anketari će na terenu koristiti potpunu zaštitnu opremu koja se odnosi na nošenje zaštitne maske i poštovanja fizičke distance od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.

Federalni zavod za statistiku