Obavijest o privremenom uklanjanju žardinjera sa cvijećem uslijed radova na Kožarskom mostu

“Obavijest!

Zbog rekonstrukcije Kožarskog mosta, sutra 12.08. žardinjere sa cvijećem će biti uklonjene i uskladištene na sigurno mjesto.

Napravljen je popis i kad dodje vrijeme da se vrate, bit će postavljene na svoja mjesta.

Za Visoko, grad 21. vijeka”

 

Faruk Šahinović/ViPromo