Obavijest o preventivnoj proljetnoj sistematskoj deratizaciji na području Visokog

Obavještavamo građane Visokog da će se u periodu od 6. do 9. maja 2019. godine provesti preventivna proljetna deratizacija za objekte i površine iz nadležnosti općine u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZDK.

Preventivnu proljetnu sistematsku deratizaciju će organizovati i provesti „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo.

Ovim putem obavještavamo subjekte koji podliježu provođenju preventivne sistematske deratizacije da su istu dužni provesti do 23. maja 2019. godine.

Općina Visoko