NS Visoko: Vlast u Visokom izdvojila 28 hiljada za oboljelu djecu, a 630 hiljada za papirologiju

Općina Visoko ukinula je finansiranje stranaka iz općinskog budžeta. Radi se o iznosu od 28.000,00 KM koji će biti preusmjeren za liječenje djece oboljele od karcinoma.

Iz Općinskog odbora Naše stranke Visoko pozdravljaju taj potez, ali smatraju da su sredstva morala biti  veća:

“Odluka o prestanku finansiranja stranaka iz općinskog budžeta je donesena dva mjeseca nakon što je budžet usvojen, prilikom njegove izmjene i dopune. U tom kratkom periodu desilo se povećanje budžeta od 3.363.000,00 KM. Zahvaljujući tome neosnovano su povećane  i neke budžetske stavke bez valjanih argumenata.

Naprimjer, stavka ‘Projektna dokumentacija, revizija projektne dokumentacije i elaborati’ povećana je sa 100.000,00 KM na 300.000,00 KM, a stavka sličnog naziva ‘Projektna dokumentacija, regulacioni planovi i ostala sredstva u obliku prava’ sa 130.000,00 KM na 330.000,00 KM.

Dakle, 630.000,00 KM će ove godine otići na, kolokvijalno rečeno, papirologiju. Bez adekvatnih obrazloženja potrebe za tim.

Javnosti se plasira humanost koja iznosi 28.000,00 KM, a ujedno se izdvaja dodatnih 400.000,00 KM za elaborate i tehničku dokumentaciju.

Podsjećamo, kad je budžet usvajan, u decembru prošle godine, Naša stranka je podnijela devet amandmana koji su se odnosili  na povećanje izdataka za djecu s posebnim potrebama, porodilje, nadarene studente, adaptacije obrazovnih institucija, mamografske preglede, socijalna davanja, poljoprivredu…

Svi su odbijeni, a svi su bili socijalno osjetljivi.

Smatramo stoga da je gest vijećničke većine koja čini poziciju u Općinskom vijeću Visoko i predlagača da se 28.000,00 KM izdvoji za djecu oboljelu od karcinoma  ustvari skretanje pažnje sa 630.000,00 KM novca stanovnika općine Visoko koji će biti utrošen na projektnu dokumentaciju i reviziju iste.

Ovakav odnos prema budžetskim sredstvima koja trebaju biti od koristi stanovništvu općine Visoko i njihova raspodjela je neprihvatljiva za načela i principe kojima se vodi Naša stranka Visoko.”.

Naša stranka Visoko