Novinari moraju vlastiti politički angažman odvojiti od svoje profesije

 

Uoči zvaničnog početka izborne kampanje, 2. septembra, Upravni odbor Udruženja BH novinari poziva sve urednike, novinare i vlasnike medija u Bosni i Hercegovini da poštuju odredbe Izbornog zakona BiH, te standarde važećih kodeksa za medije i pravila Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

U tom kontekstu se ističe da aktivnosti političkih stranaka i kandidata novinari i mediji moraju pratiti objektivno, istinito i u skladu sa drugim normama koje im nalaže novinarska profesija.

Upravni odbor Udruženja BH novinari skreće pažnju urednicima i novinarima u BiH na odredbe kodeksa novinarske etike i pravila za rad medija u kojima se navodi da “politički angažman novinara nije zabranjen, ali je zabranjeno isticanje političkih preferencija na bilo koji način u medijskim sadržajima, odnosno pristrasnosti novinara prema određenim političkim opcijama ili kandidatima, bez obzira na njegova lična ubjeđenja i stavove”.

Pravilima Regulatorne agencije za komunikacije propisano je da “lica ovlaštena za zastupanje i lica koja obavljaju poslove glavnog i odgovornog urednika javne radio/televizijske stanice neće biti izabrani vršioci javne dužnosti niti članovi tijela političkih subjekata, koji prema definiciji podrazumijevaju političku stranku, nezavisnog kandidata, koaliciju ili listu nezavisnih kandidata ovjerenu za učešće na izborima kao ni organizacija koje su osnovali navedeni politički subjekti“. Međutim, navedena odredba odnosi se isključivo na direktore i glavne i odgovorne urednike javnih RTV stanica, koji su u tom smislu bili dužni RAK-u dostaviti izjavu o ispunjavanju o odvojenosti od političkih subjekata.

Što se tiče političkog angažmana novinara, pravila Agencije ne sadrže nikakve odredbe u tom smislu. Istovremeno, u Poglavlju 16 Izbornog zakona BiH propisano je da „novinari i voditelji u elektronskim medijima ne smiju u redovnim i posebnim emisijama iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili naklonost”.

– Novinari i urednici ne smiju se baviti poslovima koji bi mogli ugroziti njihovu nezavisnost, objektivnost, slobodu kritičkog mišljenja i slobodu govora. S novinarskom profesijom nespojiv je rad u političkim partijama, državnim organima i institucijama, u marketinškim, lobističkim i PR agencijama – navodi se u Članu 11. Kodeksa za štampane i online medije BiH.

Kodeksom je također definirano da „reklamni sadržaji kompanija, političkih stranaka i drugih subjekata, kao i sponzorirani sadržaji, moraju biti odvojeni od medijskog sadržaja ili označeni kao reklamni sadržaj“. Neetično je prikriveno oglašavanje, kao i naručene ili plaćene tekstove predstavljati kao autorske  novinarske sadržaje, a svi sponzorirani materijali moraju jasno ukazivati na izvor sponzoriranja.

Upravni odbor BH novinara na kraju podsjeća i na odredbe Kodeksa časti BH novinara, koji se odnosi na članove Udruženja, u kojima stoji da „novinar, kao i svaki građanin, ima pravo na svoje političko i drugo opredjeljenje i angažiranje“. Međutim, u svom djelovanju novinari moraju poštovati profesionalnu distancu prema aktualnim zbivanjima, što je jedan od uvjeta za objektivno i profesionalno izvještavanje o događajima, uključujući i predizborne aktivnosti političkih subjekata tokom kampanje za Opće izbore 2022, naveo je u saopćenju Upravni odbor Udruženja BH novinari.

 

 

BHRT/ViPromo