Novi Pravilnik o vozačkoj dozvoli u BiH

U saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Federacije BiH i Republike Srpske, te Brčko distrikta, državno Ministarstvo prometa i komunikacija donijelo je novi Pravilnik o vozačkoj dozvoli, a koji je na snazi od februara ove godine. Pravilnik je donio nekoliko novina – piše Oslobođenje.

Propisuje se procedura oduzimanja i poništavanja vozačke dozvole za lice koje prvi put stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije B i koje u toku dvije godine od dana sticanja prava upravljanja motornim vozilom kategorije B skupi četiri kaznena boda. Takav vozač polagat će ispočetka, ali mu se priznaje ranija obuka.

Ovim pravilnikom preciziran je i postupak zamjene strane vozačke dozvole. Pojednostavljene su administrativne procedure koje su bile na snazi. Propisan je rok koji ne može biti duži od tri mjeseca, kad se nakon položenog ispita za vozača treba predati zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

U Pravilniku o vozačkoj dozvoli postoji još jedna novina. Naime, vozač koji iz vjerskih razloga ili po narodnim običajima nosi šešir, kapu ili maramu, može se s njima fotografirati za vozačku dozvolu, ali samo na način da karakteristike lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice lica, moraju biti jasno prikazane. Uvodi se mogućnost upisivanja napomene kada je u pitanju osposobljavanje i polaganje ispita za vozače na vozilu sa automatskim mjenjačem: “Licu koje je osposobljavanje i ispit za vozača obavljalo na motornom vozilu sa automatskim mjenjačem se u rubrici ‘Napomena’ unosi izraz ‘Automatski prijenos’ i upisuje kod 10.02.”, stoji u Pravilniku.

U završnoj fazi je i Pravilnik o tehničkim pregledima vozila, koji će podrazumijevati procedure kod registracije vozila.