NOVI DAN NOVA NAFAKA

Neki ljudi, a Bome i žene su plaho strašljivi u životu i od tog straha nikad ništa ne učine neg puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu, a kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo nemere desit, jer svak gleda prvo sebi, bezbeli…

Kod nekog je tako, a kod nekog skroz drugačije, biva, uzme stvar u svoje ruke i zavre taman i na svoju štetu, al će bit nako kako je on hotio, i sem dragog Allaha niko mu to nemere poremetit.

Iz Hadžibegove treće NAFAKA str. 59