Nove akvizicije Zavičajnog muzeja – Visoko

Biblioteka Zavičajnog muzeja obogaćena je za šest tomova ukoričenih originalnih izdanja iz bosanskohercegovačke štampe „Slobodna Bosna“, „Ljiljan“ i „Dani“, objavljivani u periodu 1995–1999. godine.

Poklon Muzeju uručila je gospođa Vildana Dervović iz Visokog, sa željom da se korisnici biblioteke i mlade generacije mogu koristiti člancima novije historije mlađeg datuma.

– Nezavisna informativna revija „SLOBODNA BOSNA“, izdanja od: 4.9.1995. Godina I, br.1 – 30.12.1999. Godina V, br.163/164.

– Bosanskohercegovački politčki magazin „LJILJAN“, izdanja od:

maj 1998. Br.277 – 27.12.1999. Br. 363.

– Bosanskohercegovački nezavisni magazin „DANI“, izdanja od:

5.1.1998. Br.6 – 27.12.1999. Br.135.

Poklon ima i simboličnu vrijednost. Nastao je u znak sjećanja na oca, mr.sci. Hilmu Pašića (1934–2004), koji je za svoga života sakupio pomenuta izdanja.

Zahvaljujemo se porodici Pašić – Dervović na pažnji i poklonu.

Zavičajni muzej Visoko FB