NOVA POSKUPLJENJA? OV Visoko će razmatrati prijedlog Odluke o novom cjenovniku komunalnih usluga

Općinsko vijeće Visoko će na narednoj sjednici koja treba biti održana u ovom mjesecu, pored ostalog, razmatrati i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune cjenovnika komunalnih i ostalih usluga JKP „VISOKO“, usvojen Odlukom Nadzornog odbora JKP „VISOKO“.

Ukoliko Općinsko vijeće usvoji ovaj prijedlog, novi cjenovnik će se primjenjivati od 1. jula 2019. godine.

Kao razlozi za donošenje ove Odluke navedeno je sljedeće:

„Obzirom da je u toku projekat proširenja vodovodne mreže na području općine Visoko za koji su obezbjeđena kreditna sredstva u iznosu od 4,5 miliona eura od strane EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) na osnovu Ugovora o zajmu, ukazala se potreba za korekcijom cijena usluge snabdijevanja vodom za piće.

U skladu sa odredbom važećih zakonskih propisa, neophodno je da Općinsko vijeće da saglasnost na cjenovnike komunalnih usluga koje pruža Javno preduzeće, te Vam iz navedenog razloga dostavljamo prijedlog Odluke na razmatranje i usvajanje.“.