Nezavisni blok Visoko – Mladi pozivaju mlade

Zovem se Ajla Halimić i imam 20 godina. 

U svoje ime, te u ime mojih prijateljica i prijatelja iz Nezavisnog bloka Visoko, nas omladine: Ajne, Almine, Mustafe, Albine, Denise, Bejane, Amara, Emine, Mehmeda, Tarika, Lejle, Amera, Mejreme, Rašide, Bajre i ostalih, kao i naših prijatelja vršnjaka koji nisu politički angažovani

POZIVAM SVE MLADE DA IZAĐU NA IZBORE u nedjelju 15.11.

Mnogi od nas mladih ćemo izaći na Izbore jer imamo razlog, imamo nekoga svog na nekoj od listi stranaka koje učestvuju na ovim lokalnim izborima ili smo i sami aktivni učesnici, ali ogromna većina nema nikakvog interesovanja niti planira izaći. Ostati će kući ili u kafićima, zadubljeni u mobitele, bezidejno tragajući za nečim što prekraćuje dosadu. A nakon izbora će opet sve biti isto, uzaludna potraga za dobrim poslovima, pravim prilikama i željenim šansama.

Neće to samo doći i neće nam stariji napraviti promjene jer njihov ritam života nije kao naš, ne razumiju oni naše želje i potrebe, naša interesovanja i navike.

Zato se mi mladi moramo aktivirati svi, izaći na izbore, odabrati po svom izboru i glasati za naše interese, glasati radi nas samih. Ovu šansu ne smijemo propustiti, dugo je čekati još četiri godine na naredne izbore do kojih mnogi od nas neće biti više ovdje.

U nedjelju 15.11. zajedno napravimo promjene!