Neumorni Faruk: “Zašto Visoko ne bi moglo da izgleda poput Maribora?”

Sve češće naš sugrađanin Faruk Šahinović provodi aktivnosti na sanaciji i čišćenju grada, posebno na lokaciji Sicilija, koja je nerijetko leglo smeća.

Svojim postupcima i stalnim pozivanjem na buđenje građana dokazuje da i dalje postoje savjesni ljudi koji misle na zaštitu i očuvanje naše životne sredine. Mnogi od nas nisu dovoljno upoznati sa značajem čiste, zdrave okoline koja upravlja našim zdravljem, ali i duhovnim stanjem.

Ukoliko pristanemo na “vječito prljav grad” , tako ćemo se osjećati i iznutra, nečisto i prazno.

Faruk i njegovi pomoćnici bude svijest naroda i primjer su pozitivne prakse kojom Visoko zaista može postati poput jednog od najatraktivnijih svjetskih gradova, a imamo kvalitetne predispozicije za ostvarenje tog cilja.

Uvijek ima prostora za bolje i kvalitetnije projekte, kako nadležnih, tako i građana, te samo zajedno možemo realizovati konstruktivne ideje i vratiti Visokom pravi sjaj.

 

Faruk, bravo i hvala!