NEPRAVDA UBIJA BIVŠE RADNIKE “ASFALTGRADNJE”

Dugi niz godina nelegalna deponija Očazi, u narodu poznata kao Šljunkara je formirana 1970-ih godina. Bila je mjesto eksploatacije prirodnog šljunka u adi rijeke Bosne, na granici naselja Zimča-Muhašinovići i susjednog naselja Bosnići.

Po završetku izgradnje magistralne ceste Visoko-Zenica tzv. Šljunkara je pretvorena u deponiju za odlaganje smeća. Odlukom Općinskog vijeća Visoko 1997. godine veći dio deponije, površine preko 120 duluma ustupa se firmi Asfaltgradnja d.d. Visoko uz obavezu Općine Visoko da izvrši sanaciju i zatvaranje deponije Očazi, dok se Asfaltgradnja d.d. Visoko obavezala da će vrijednosti 1,8 miliona KM uplatiti općini Visoko sa mogućnošću da se navedeni iznos isplati i kroz kompenzaciju koje nikad nije izvršila.

Asfaltgradnja dio ugovorenog iznosa (po nalogu???) kompenzira preko dugaovanja tadašnjeg rukovodstva Općine Visoko za izgradnju Javnog preduzeća JP “Aerodrom Visoko”, vlasnicima ekspropisanih objekata.

Asfaltgradnja d.d. Visoko obavezala se da će izvršiti sanaciju i asfaltiranje puteva na području Općine Visoko, a koje nikad nije izvršila.

Ista firma za svoj rad nagrađena je i jednim brojem mašina (Caterpillar D9, između ostalog) i građevinskog materijala Javnog preduzeća JP “Aerodrom Visoko” Tadašnja vlast također nije učinila ništa ni po pitanju sanacije deponije. Općina Visoko angažuje konsultantsku kuću za izradu Projekta sanacije deponije Očazi. Općina Visoko je za izradu ovog Projekta iz vlastitih sredstava izdvojila 50.000,00 KM. Projektom je predviđeno da je za sanaciju i zatvaranje deponije potrebno 2,5 miliona KM, a Općina Visoko je u obavezi to platiti, prema ugovoru o prodaji zemljišta Asfaltgradnji d.o.o. Visoko.

Ovo samo pokazuje površnost i lične interese tadašnje vlasti koja je preuzela na teret građana Visokog sanaciju deponije, a svu korist od korištenja ovog zemljišta imala je firma Asfalgradnja d.d. Visoko, dok su najveću štetu pretrpili građani naselja Zimča, Muhašinovići, Gornjeg Moštre i Bosnići.

Svjedoci smo ovih dana da je na osnovu Javnog poziva za licitaciji izvršena i prodaji dijela Asfaltgradnje, pa tako da nam na ovaj ustupljeni Općinski teren dolazi firma (???) a veći dio pokretne imovine naštimanom licitacijom otišlo je do privatnih lica. Svakako da zbog unaprijed dogovorene licitacije otpušteni radnici nemogu očekivati ništa, nažalost mnogi nisu više ni među živim.

Samo da se prisjetimo da je Asfaltgradnja d.d. Visoko nekada bila u sklopu tadašnje Visočice, ali je po već ustaljenom scenariju ovo nekada društveno preduzeće koje je zapošljavalo i do 360 radnika, od kojih su stari radnici Visočice bili i vlasnici istog, prešlo u ruke stranačkih moćnika, koji su sada vlasnici privatnih firmi sa velikim brojem nekretnina apartmanima, svakako i parcelama pogodnim za stambenu gradnju.

Asfaltgradnje nažalost više nema, nema ni desetine radnika koji su godinama čekali zaostale plaće. Nisu „otišli“ od korona virusa. Nažalost NEPRAVDA je sevep svega.

Da li će se neko upitati šta je sa ostalim radnicima i njihovim potraživanjima???

E-mail poruka obespravljenih i oštećenih radnika “Asfalgradnje”