NB Visoko uspostavio Općinsku organizaciju

U petak, 01. Marta 2019. godine NB Visoko je održao izbornu sjednicu na kojoj je Inicijativni odbor uspostavio Općinsku organizaciju. U skladu sa Statutom NB-a i Pravilnikom o izbornom postupku formirana je Skupština Općinske organizacije u koju su ušli svi predsjednici/koordinatori formiranih mjesnih odbora, predsjednik bloka mladih i predsjednica bloka žena, ukupno 25 članova.

Tajnim glasanjem članova Skupštine, sa ovjerene liste predloženih kandidata, jednoglasno je izabran za predsjednika Općinske organizacije mr. sci. Mirsad Čučuk, dipl. ing.

Izabrana je i Izvršna koordinacija (Predsjedništvo) koju uz predsjednika čine i podpredsjednik Admir Tatar, prof., sekretar Seid Zimić, prof., izabrani predsjednici blokova i njihovi zamjenici, te dodatni članovi, ukupno 11.

„Ostalo je još nekoliko neformiranih mjesnih odbora i ponovo smo otvoreni za nove članove i koordinatore, stoga pozivamo sve koji žele da se bore za promjene da nam se pridruže.“ poručuju iz NB Visoko.

Izabrani predsjednik, Mirsad Čučuk je ovom prilikom rekao: „Za ovu posljednju godinu i po smo prošli dug put. Od Inicijativnog odbora, mnogobrojnih i različitih  aktivnosti na širenju organizacije, otvaranja naše kancelarije, raznih seminara na kojima smo se usavršavali, predizbornih aktivnosti i dobrog izbornog rezultata. Etablirali smo se na općini Visoko kao respektabilna i najperspektivnija politička organizacija iskrenih, stručnih i u najvećoj mjeri mladih osoba, koja je ostala dosljedna svemu onome za što smo se zalagali. Nismo se radi lične koristi prodali za malo vlasti i nismo se, zbog toga što nismo htjeli u vlast sa onima koji ne žele promjene za koje se mi zalažemo, raspali kao mnoge druge stranke, niti zaboravili naše članove. Mada je bilo unutar NB-a pojedinaca koji su otišli svojim putem lične i pojedinačne koristi, ali niko iz NB Visoko. Pošto smo svi iskreni prijatelji i zbog toga što zajednički želimo promjene sačuvali smo jedinstvo i u periodu koji je pred nama ćemo se aktivnije uključiti u politički život na području naše općine za bolje sutra svih naših sugrađana. U protekla tri mjeseca smo uspješno odradili proces reevidencije članstva, formirali prema tome i mjesne odbore, te konačno uspostavili i Općinsku organizaciju sa organima. Hvala svima koji nam daju podršku.“ – rekao je Čučuk.

OO NB Visoko će se aktivno uključiti u osnivanje kantonalnih organa NB-a u ZDK koje je pred nama, te izvršiti vlastite pripreme za predstojeći kongres NB BiH.

press OO NB Visoko