Nasrudinove dogodovštine: GLAVA NA PROZORU

Jednog dana Nasrudin Hodža ode u posjet nekom čovjeku koji mu se pravio prijatelj. Došavši pred kuću vidje toga čovjeka kako promoli glavu kroz prozor, pa kad ugleda Hodžu, trže se nazad.

Na kapiji Hodža reče da je došao u posjet tome čovjeku. Sluga što mu je otvorio vrata reče:

– Baš šteta što si sad došao! Aga je izašao iz kuće. Kad čuje da si dolazio, biće mu žao!

Na ove riječi Hodža se naljuti pa reče:

– Reci agi da drugi put ne zaboravlja glavu na prozoru kad ide od kuće!