Narednih 14 dana trajat će arheološki radovi na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad

Čajangrad – arheološka kampanja, septembar 2022.
Zavičajni muzej – Visoko zajedno sa Fondacijom i Medresom “Osman-ef. Redžović” iz Velikog Čajna nastavlja saradnju na izvođenju arheoloških radova na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Čajangrad, narednih četrnaest dana.

Kao i uvijek, prije početka samih radova, protekli vikend od niskog rastinja je očišćen prostor gdje će se vršiti arheološkii radovi. Sve je spremno, ali ovoga puta možemo kazati da smo još spremniji.

Naime, u želji da sačuvamo zdravlje naših učenika ali i da ne prekidamo arheološke radove na Čajangradu u vrijeme kada pada slabija kiša odlučili smo kupiti devet pari čizama, devet kabanica i dvije termos boce za čaj ili kahvu.

Mi vodimo brigu o našim učenicima koji se kao arheolozi – volonteri prijave za arheološka istraživanja na Čajangradu. Pored plastičnih kaciga koje smo još ranije nabavili sada imaju sve što im je potrebno za siguran rad na srednjevjekovnoj utvrdi koju već godinama sa arheolozima iz Visokog i Sarajeva iskopavaju.

Hvala učenicima volonterima, ali hvala i vakifima koji nam omogućavaju da razvijamo duh patriotizma ali i da naučimo osnovnim arheološkim saznanjima. Zasigurno da svaki alumnista naše medrese odlazi obogaćen jednim nesvakidašnjim iskustvom koje nudi arheologija.

U narednom periodu ćemo vas obavijestiti o detaljima sljedeće četrnaestodnevne arheološke kampanje poslije koje ćemo vam detaljnije opisati sve ono što smo ove godine otkrili i kakvi su nam naredni ciljevi u istraživanju ovog značajnog srednjevjekovnog arheološkog lokaliteta.

 

Sretno i uspješno u nastavku istraživanja ovog značajnog lokaliteta kulturno-historijske baštine!

 

 

Tekst i foto: Emir Uzunalić, prof.

Zavičajni muzej Visoko/ViPromo