Napreduju radovi na produbljivanju korita rijeke Fojnice u Prijekom

Napreduju radovi na produbljuvanju korita rijeke Fojnice, uređenju obale i punjenju gabiona u Prijekom, kao preventivna mjera u cilju zaštite od poplava.

Ranije je to urađeno u Čekrekčijama. Produbljeno korito rijeke Bosne, montirani gabioni i isti napunjeni pijeskom.

 

 

Mirza Ganić FB/ ViPromo