NANA

Otškrino malo pendžere da uđe friške have kad začuh one dvije male muhabete ko velike na sokaku:

-Imaš li ti nanu? Pita jedna.
-Imam.
-Kolko ima godina?
-65
-Ih pa onda ti je nana odavno allarahmetile!?
-Nije, eno je peče nam uštipke.
-Jeste, ne može se biti živ sa toliko godina.
-Moja nana može.
-Ne može.
-Može…

I tako one taj vakat dok ona jedna ne zaplaka i uleti u kuću da vidi je li joj nana živa i peče li uštipke, a u mene Fata donese kahvu i veli mi:

-Jesi to opet uši stavio pod kiriju? Ama zatvori te pendžere ubiće te propuh i jamit sandžija, a ne mereš ni hitne dozvat.

Uzeir Hadžibeg