Nakon dugo vremena otvara se škola gitare u Visokom

Nakon dugo vremena otvara se škola gitare u Visokom.

Polaznici ove škole imaju veliki spektar mogućnosti jer pored učenja same gitare imaju i priliku pratiti radionice i usvajati znanja iz muzičke teorije, solfeđa itd itd.

Časovi i radionice će se održavati u prostorijama Zvijezde (iznad kina).

Školu gitare vodi Ibrahimović Abas kojeg možete kontaktirati putem Vibera na broj 062-289-943