Najava predavanja za visočke proizvođače i prerađivače mlijeka

Pozivamo sve proizvođače i prerađivače mlijeka, kao i druga zainteresovana lica da prisustvuju edukativnom predavanju na temu: „Ishrana muznih grla“.

Cilj edukacije je unaprijediti praksu u tehnologiji proizvodnje mlijeka u vezi sa  ishranom muznih grla, te povećanja količine i kvaliteta proizvedenog mlijeka.

Također, ovom prilikom će biti prezentirane dosadašnje i buduće aktivnosti projekta FARMA II, te informacije kakvu podršku projekat pruža na terenu.

Predavanje će se održati u utorak, 04.02.2020. godine u Kulturnom centru Altindag sa početkom u 13:00 sati, a predavač je prof. dr. Darko Grbeša.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti