Na području Visokog u proteklom periodu deminirano više od 34.000 m2

Služba civilne zaštite Grada Visoko, zajedno sa međunarodnom organizacijom MAG (Mines Advisory Group), predstavništvo u BiH, vrši projekat deminiranja na području grada Visokog, pod nazivom MSP “Vlajčići”. Ovim projektom se se planira očistiti cca 2.200,000 m2 rizične površine, od naselja Zbilje do naselja Čifluk.

Trenutno na aktivnostima deminiranja rade tri tima, na lokalitetima: Zbilje, Dobranjsko Brdo i Vlajčići.

Do sada je zapisnički predata, dakle, očišćena površina od 17.110 m nalokalitetu Zbilje-Hum.

Prema informacijama koje smo dobili iz MAG-a, uskoro će biti realizovana još dva dijela ovog projekta, i to na lokalitetima Vlajčići i Dobranjsko Brdo.

Dana 27.08.2020. godine u 13 sati u naselju Zbilje, izvršena je primopredaja i potpisivanje zapisnika o upoznavanju s granicama reducirane površine Projekta MSP “Vlajčići” – SL 1 (Smreke) između predstavnika Službe civilne zaštite Grada Visoko, NGO “MAG” i BH MAC-a.

Tom prilikom predstavnici MAG-a su  Službu civilne zaštite upoznali sa granicama reducirane površine  MAC ID 54 od ukupno 17.540 m2. Ukupno je deminirano 34.650m2 rizične površine.

Projekat deminiranja rizičnih površina na području Grada Visoko se nastavlja.

Press Grada Visoko