Na području Visokog do sada deminirano više od 136.000 m2

Služba civilne zaštite Grada Visoko, zajedno sa međunarodnom organizacijom MAG (Mines Advisory Group), predstavništvo u BiH, vrši projekat deminiranja na području našeg grada, pod nazivom MSP “Vlajčići”.

Jučer je na lokalitetu Vlajčići izvršena primopredaja i potpisivanje zapisnika o upoznavanju s granicama reducirane površine projekta MSP “Vlajčići”, CL 2 (Vlajčići). Potpisivanje je upriličeno za Službu civilne zaštite, NGO “MAG” i BH MAC-a.

Tom prilikom predstavnici MAG-a su Službu civilne zaštite upoznali sa granicama deminirane površine MAC ID 54 od ukupno 16.580 m2. Do sada je deminirano više od više od 136.000 m2.

Projekat deminiranja rizičnih površina na području Grada Visoko se nastavlja planiranom dinamikom.

Press Grada Visoko