Na današnji dan Eugen Savojski opljačkao i zapalio Visoko, a nakon toga opustošio Sarajevo

Bio je jedan od najokrutnijih osvajača, strah i trepet Osmanlija. Nakon što je zapalio Visoko, krenuo je na Sarajevo…

Eugen Savojski, princ, austrijski vojskovođa i državnik. Smatran je najvećim i najzloglasnijim vojskovođom svoga doba.

Proslavile su ga pobjede nad Turcima 1697-1717. godine, koje su označile prekid turskih osvajanja u Evropi,

Našim čitaocima bi posebno mogla biti zanimljiva njegova epizoda u Bosni.

Eugen Savojski je, naime, šestoga oktobra 1697. godine sa oko 6.500 ratnika, naoružanih s 12 malih topova, krenuo iz Osijeka i prešavši rijeku Savu kod Bosanskog Broda započeo kratkotrajni ali krvavi pohod na Bosnu. Za jedanaest dana stigao je do Visokog, a 23. oktobra ga je opljačkao i zapalio.

Nakon toga, poslao je u Sarajevo trubača i barjaktara, sa zahtjevom da se grad preda i izbjegnu žrtve.

Ovo je originalno pismo koje je Eugen Savojski tada poslao gradskim vlastima Sarajeva:

– „Mi, Eugen Princ, vojvoda od Savoje i Piemonta, vitez zlatnog runa i generalni feldmaršal Negova Veličanstva rimskog cara i ugarskog i češkog kralja, glavni zapovjednik jedne dragunske pukovnije i zapovjedni general glavne vojske Njegova Veličanstva, koja je u ratu s otomanskom Portom, ovim dajemo na znanje odličnim građanima i svim stanovnicima, da se, pošto smo Božjom milošću s istom ovom vojskom ove godine pobijedili velikog sultana u logoru kod Sente na Tisi, nalazimo ovdje u provinciji Bosni i da smo u blizini plemenite varoši Sarajeva, pošto smo pobjedničkim oružjem Njegovog carskog i kraljevskog Veličanstva, premilostivog našeg gospodara sretno osvojili sve pozicije i utvrde na koje smo naišli, i da usljed toga naše dalje prodiranje tim manje ima zapreka, što smo već stigli do ravnice.

Kako nismo došli u ovu zemlju s namjerom da pravednom carskom oružju žrtvujemo još ljudske krvi, nego da i one koji traže milost i hoće da se pokore rimskom caru a ljubavlju i dobrotom pripazimo, odlučili smo se iz osobitih obzira prema Sarajevu da ovo pismo pošaljemo s napomenom, ako želite da se spasite od zla, da nam pošaljete jednoga ili više izaslanika, ali odmah, jer ćemo inače mi bez oklijevanja nastaviti svoj pohod, a onda nećemo ništa uvažiti, jer neće biti vremena za to, da se nanovo sporazumijevamo kada se sa svojom vojskom primaknemo bliže.

Ova naša opomena učinjena je u dobroj namjeri, ali izjavljujemo, ako se ona ne uvaži, i ako ostanete uporni, da će se naša dobrota izvrgnuti u strogost, pa ćemo sve uništiti mačem i vatrom. Nećemo poštediti ni dijete u majčinoj utrobi jer je pripravljeno i teško topništvo…“.

Nakon što je njegovo pismo ostalo bez odgovora, a trubač i barjaktar napadnuti i opljačkani, princ Eugen zapovjeda napad na grad. Tokom napada, Sarajevo je opustošeno, opljačkano i zapaljeno. Uslijed dolaska zime, austrijska vojska se vratila u Osijek.

Okrutni vojskovođa i državnik Eugen Savojski umro je 1736. godine u Beču.