Može li se sastaviti kraj s krajem: POTROŠAČKA KORPA ZA DECEMBAR U BiH 1.946 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec decembar 2019. godine iznosi 1.946,46 KM.

Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za mjesec oktobar 2019. iznosila je 942,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku).

Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 48,39 posto.

Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

  • Prehrana – 41,9 %
  • Stanovanje i komunalne usluge – 16,0 %
  • Higijena i održavanje zdravlja – 5,8 %
  • Obrazovanje i kultura – 8,7 %
  • Odjeća i obuća – 15,4 %
  • Prijevoz – 7,1 %
  • Održavanje domaćinstva – 5,1 %

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 82 artikla. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za osam stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.