Montirani bunaglovi na izletištu Ada – Buci

Danas su montirani bunaglovi na izletištu Ada – Buci i sada Visoko ima prvo izletište ovog tipa uz rijeku Fojnicu!
Nastavljamo s kreiranje boljeg i ugodnijeg ambijenta za sve naše građane, ali i turiste.
Za bolje Visoko!
Mirza Ganić FB/ViPromo