Montipajtonovski recept za dugovječnost – Optimizam

Čini se da su Pajtonovci bili u pravu kada su savjetovali da na život uvijek gledamo sa vedrije strane – istraživanje pokazuje da optimisti žive duže.

Istraživači u Sjedinjenim Američkim Državama zaključili su da su optimističniji ljudi „dugovječniji” – žive 85 i više godina.

Oni navode da je optimistima lakše da kontrolišu emocije i tako se zaštite od stresa.

Pesimistima bi moglo da bude korisno da zamišljaju budućnost u kojoj je sve dobro.

U studiji su učestvovale dvije grupe ljudi već regrutovanih za različite studije – 70.000 žena uključenih u istraživanje o zdravlju medicinskih sestara i 1.500 muškaraca u studiji o zdravlju veterana.

Analiziran je nivo optimizma, kao i njihovo cjelokupno zdravlje. Takođe su ih pitali o vježbanju i dijetama, kao i o tome koliko su pušili i pili alkohol.

U prosjeku, najoptimističniji muškarci i žene imali su 11-15 odsto duži životni vijek i izvjesnije je da će, kada se uporede sa najmanje optimističnom grupom, živjeti do 85 godine.

Iako se mnogo zna o faktorima koji izazivaju preranu smrt i oboljenja, značajno se manje zna o „pozitivnim psihosocijalnim faktorima” koji bi mogli da omoguće zdravo starenje.

Levina Li, vanredna profesorka psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Bostonu koja je radila na studiji, rekla je: „Naši podaci govore da povećanje nivoa optimizma može dovesti do dugovječnosti i zdravog starenja.

“Dokazi iz nasumice izabranih ispitivanja sugerišu da intervencije poput zamišljanja budućnosti u kojoj je sve dobro, ili intenzivnije kognitivno-bihevioralne terapije, mogu da povećaju nivo optimizma.”

„Zdravije ponašanje i niži nivo depresije samo su djelomično objasnili naša otkrića.

„Početni dokazi iz drugih studija ukazuju na to da su optimističniji ljudi skloni ciljevima i istrajni su u tome da ih ostvare, efikasniji su u rješavanju problema i mogu bolje da regulišu svoje emocije tokom stresnih situacija”, dodala je.

Profesor Brus Hud je šef katedre razvojne psihologije u društvu na Univerzitetu u Bristolu i vodi kurs pod nazivom „nauka o sreći”.

On kaže da studija podržava postojeće dokaze o koristi koju imamo od pozitivnog razmišljanja.

On je dodao: „Mislim da bi jedan uzročno-posljedični mehanizam mogao da bude da se optimisti lakše nose sa stresom, i to tako što izbjegavaju glasine o negativnim životnim događajima.

„Stres utiče na imuni sistem, pa postoji mogućnost da to znači da se optimisti lakše nose sa infekcijama.

BBC NEWS