MOJ IZBOR: Uvezivanje usluga BH Telecoma

Sve želje se ostvaruju na jednom mjestu. Uvežite svoje usluge i priključke, kreirajte grupu koja ostvaruje odlične pogodnosti!

BH Telecom vam omogućava dodatnu pogodnost uvezivanja usluga koje koristite u grupu Moj izbor. Kako bismo upotpunili mogućnosti komunikacije između članova porodice i prijatelja, Moj izbor vam nudi bogate opcije kreiranja grupe uz ostvarivanje dodatnih super pogodnosti.

Priključci i usluge koje se mogu kombinovati su:

 • dva moja TV paketa
 • dva fiksna telefonska priključka
 • dva xDSL priključka
 • četiri mobilna postpaid/kombinovana priključka
 • tri mobilna prepaid priključka*

Grupu je moguće formirati od najmanje dvije komponente a maksimalno uključujući sve navedene komponente.

*Za kombinovanje prepaid priključaka u Moj izbor grupu neophodno je da grupa sadržava minimalno jedan postpaid paket sa govornom komponentom (moja TV paket, fiksni ili mobilni postpaid priključak).

Korištenje usluge Moj izbor se ugovara bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa u slučaju da je jedna od komponenti grupe moja TV paket. U ostalim situacijama ugovorni odnos može trajati 12 ili 24 mjeseca.

Uvezivanjem usluga u grupu Moj izbor ostvarujete sljedeće pogodnosti:

 • besplatni razgovori između članova grupe u mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma, na fer osnovi**
 • ukoliko je moja TV jedna od komponenti grupe, svi mobilni priključci u grupi dobijaju na poklon 500MB mobilnog interneta svaki mjesec
 • za kombinacije priključaka bez moja TV paketa, grupa ostvaruje popuste*** na zbir mjesečnih naknada pojedinačnih priključaka uz ugovore sa trajanjem od 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca
 • za kombinacije priključaka od dvije komponente (fiksna telefonska usluga i usluga pristupa internetu), grupa ostvaruje popuste**** na zbir mjesečnih naknada pojedinačnih priključaka uz ugovore sa trajanjem od 12 mjeseci, odnosno 24 mjeseca
 • zadržavanje mogućnosti kupovine uređaja na rate uz popuste predviđene za svaki pojedinačni priključak u grupi

**Fer osnova podrazumijeva 1.000 besplatnih minuta za razgovore unutar grupe, po svakom telefonskom priključku, uz naknadu za uspostavu poziva u iznosu od 0,05 KM/po pozivu sa uračunatim PDV-om koja se naplaćuje za sve priključke izuzev Extra paketa.

***Popusti za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 12 mjeseci iznose 3% (za grupe sačinjene od dvije komponente) ili 5% (za grupe sačinjene od tri komponente), odnosno za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca 5% (za grupe sačinjene od dvije komponente) ili 7% (za grupe sačinjene od tri komponente).

Popusti se ne primjenjuju za prepaid pridruženog člana.

****Popust za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 12 mjeseci za grupe sačinjene od dvije komponente (fiksna telefonska usluga i usluga pristupa internetu) iznosi 7% , odnosno 15% za obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca.

Grupu Moj izbor možete kreirati od sljedećih priključaka i paketa:

 • dva moja TV paketa (svi paketi iz ponude moja TV usluga za privatne korisnike)
 • dva fiksna telefonska priključka (svi paketi za telefonske ili ISDN priključke za privatne korisnike)
 • dva xDSL priključka (svi Net Flat paketi iz ponude za privatne korisnike osim Biz i Net Flat Pro linije paketa )
 • četiri mobilna postpaid/kombinovana priključka
 • tri mobilna prepaid priključka (Ultra)****

****Mjesečna naknada za pridruženi Ultra broj iznosi 5 KM. Ista se u punom iznosu prebacuje na bonus račun Ultra korisnika i može se trošiti na pozive i poruke u mreži BH Telecoma, kao i na naknadu za uspostavu poziva ostvarenih unutar grupe. Bonus od 5 KM se automatski obnavlja svakog mjeseca. Neiskorišteni bonus se ne prenosi u naredni mjesec.

Prilikom kreiranja grupe Moj izbor, svi pojedinačni priključci prije uključenja u grupu moraju biti registrovani na korisnika koji postaje nosilac. Ukoliko to nije slučaj, prilikom kreiranja grupe će biti potrebno izvršiti prijenos vlasništva pojedinačnih priključaka na nosioca grupe.

Korisnici kombinovanih paketa i prepaid korisnici provjeru bonus računa mogu izvršiti pozivom koda, a informacija o preostalom saobraćaju će biti isporučena u vidu notifikacijske obavijesti.

Kodovi za provjeru bonus računa korisnika kombinovanih paketa su:

 • *102*2# – provjera dodijeljenih bonus minuta
 • *102*3# – data provjera 500 MB

Kodovi za provjeru bonus računa prepaid korisnika su:

 • *105*5*1# – provjera bonus računa
 • *105*5*2# – provjera dodijeljenih bonus minuta
 • *105*5*3# – data provjera 500 MB