MIRZA GANIĆ: Nastavit ću politiku kontinuiteta – ZDK je kičma privrede naše države

Kantonalni odbor SDA ZDK-a ukazao Vam je povjerenje da budete njihov i kandidat aktuelne većine u Skupštini ZDK-a za premijera kantonalne Vlade. Ukoliko budete izabrani za premijera, koje su to stvari za koje ćete se zalagati da se poboljša stanje u ZDK-u?

– Bit ću oprezan pred velikim riječima i obećanjima, jer nije lahko zamijeniti Miralema Galijaševića, koji je uspješno u nekoliko navrata vodio Zeničko-dobojski kanton. Do sada je urađeno mnogo, a, ako Bog da, težit ću da uradim još puno više. U osnovi, nastavit ću politiku kontinuiteta, a iz toga proizlaze tri stvari koje su po izgovoru lahke, a po svojoj strukturi teške i veoma bitne, a to su stabilnost, razvoj i povoljan poslovni ambijent.

Analitički posmatrajući pomenuto, zalagat ću se za Zeničko-dobojski kanton na zdravim osnovama, budući da imamo potencijala, za podršku privrednim i poslovnim zonama, jer to su mjesta za obrt kapitala, za ruralni razvoj, jer zelena polja su osnova našeg zdravog života, za poboljšanje infrastrukture, za izgradnju elektroenergetskih objekata, ali samo na osnovu strategija i zakonskih uporišta, za bolju organizaciju zdravstvenog sistema, za očuvanje i unapređenje prirodnih ljepota kojima obiluje naš kanton. Istrajat ću u osiguravanju ambijenta za održiva i nova radna mjesta.

Posebnu pažnju ću posvetiti analizi poslovnih procesa koji se izvršavaju u kantonalnim institucijama, s ciljem njihove optimizacije, radi uklanjanja onih barijera koje usporavaju privredni razvoj, te raditi u kontinuitetu na povećanju produktivnosti svih radnika. Snažno ću se boriti protiv kriminala i korupcije, te zahtijevati visok stepen profesionalnosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova i pravosudnih organa.

Prvi put SDA sa partnerima nema komotnu većinu. Tu je, za sada, 18 od 35 ruku. Da li će to biti otežavajuća okolnost za Vas i buduću Vladu?

– Mislim da neće biti problema, jer sam uvjeren da će biti mnogo više podrške nego što se to matematički posmatra. Sigurno će biti politizacije i opstrukcija, ali paralelno će biti i saradnje. Poznajem određeni broj zastupnika koji ne čine većinu koalicije, ali čine većinu u iskrenim namjerama i podršci aktivnostima koje su od općeg društvenog značaja.

BH blok je probao sastaviti većinu, a nakon što nije uspio, stvar je u svoje ruke preuzela SDA. Bojite li se da bi moglo doći do novih “prelazaka na drugu stranu”?

– SDA je najjača politička stranka i apsolutni pobjednik prote­klih izbora u Zeničko-dobojskom kantonu. Stranka je koja nikada nije mijenjala globalnu politiku, a to je borba za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Svjesni smo da neke stvari ne idu željenom dinamikom, ali SDA nikada neće izgubiti osnovne principe, a to je prije svega, borba za Bosnu i Hercegovinu i za njen narod. U tom kontekstu mi vodimo procese i imamo stabilnog koalicionog partnera, s kojim smo potpisali Programske principe partnerskog djelovanja u ZDK-u za period 2018-2022. godina. Ono što se zasniva na programskim principima ne daje mogućnost za prelazak na ovu ili onu stranu, jer je naša zajednička strana narod i rad za narod!

Iako ste relativno mladi, iza Vas je bogata i politička karijera, rad u zakonodavnoj vlasti, rad u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i Općinskom vijeću Visoko, ali i rad na poziciji direktora zeničke Direkcije BH Telecoma koji ste uspješno obavljali u proteklim godinama.

– Odgojen sam u radničkoj porodici i kao takav pristupam svemu u životu, uvažavajući druge i istovremeno zalažući se za opće dobro. To nekada nije jednostavno, jer u našoj državi djeluje složen sistem. Ali, svjestan sam da samo ustrajan rad može, u konačnici, iznjedriti prosperitet u sveopćem ambijentu i, evo, ustrajavam u svom radu.

Kontinuirana podrška građana svjedoči da sam na pravom putu. Dva puta sam biran za vijećnika, jednom za zastupnika u Skupštini ZDK-a i dva puta za zastupnika u federalnom Parlamentu. Uvijek sam radio u interesu građana i pomagao gdje god sam mogao pomoći, a to ću, ako Bog da, raditi i u buduće.

Ponosan sam na postignute rezultate u poslovanju otkako se nalazim na poziciji direktora BH Telecoma Direkcije Zenica, jer u dvije godine otkako sam direktor, Direkcija ima značajno poboljšanje u mnogim segmentima, a tome svjedoče mjerljivi rezultati. Sve pobrojano je dokaz da mladi ljudi, kada im se da povjerenje, mogu biti uspješni i reprezentativni. Iskreno se nadam da će tako biti i u narednom periodu.

Jedna od stvari u kojoj je ZDK u diskriminatorskoj poziciji jeste raspodjela javnih prihoda. Skupština ZDK-a donosila je inicijativu o tome da se na nivou Federacije mijenja zakon i pravednije raspodijele sredstva. Kakvo je Vaše mišljenje o tome?

– Studija “Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH sa refleksijama na Zeničko-dobojski kanton”, koju je izradio Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, ponudila je model koji bi osigurao ravnomjeran regionalni razvoj prema resursnoj osnovi, a što bi osiguralo da se vertikalnim izravnanjem upućuju transferi sa unaprijed definisanom namjenom za podršku razvoju privrede i za posebne potrebe na ime socijalnih davanja ugroženih kategorija (socijalno ugroženi, starost, primanja ispod granice siromaštva, ostale kategorije koje ne ostvaruju prava na kantonalnom/entitetskom nivou i dr.) kantona u kojima su osnovni parametri u značajnom odstupanju od prosjeka Federacije BiH.

Sistemom vertikalnog izjednačavanja, prema ponuđenom modelu iz studije, ZDK-u bi bila raspoređena dodatna 21,64 miliona KM. Cijeneći da se radi o značajnim finansijskim sredstvima, a uvažavajući činjenicu da je ZDK motor privrednog razvoja i kičma privrede BiH, mišljenja sam da Federacija hitno treba donijeti set mjera koje će osigurati pravedniju raspodjelu javnih prihoda. Bez obzira na to da li kao premijer Zeničko-dobojskog kantona ili kao zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, insistirat ću na pravednijoj raspodjeli javnih prihoda u narednom periodu.

Oslobođenje
M. DAJIĆ