Ministar obrazovanja u ZDK: Srednjoškolci će maturske radove braniti online

Na području Zeničko-dobojskog kantona zbog koronavirusa online nastava za sada ide planiranom dinamikom, a srednjoškolci, koji završavaju svoje školovanje, maturske radove će braniti online.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić je u razgovoru za Klix.ba kazao da je konsultativna nastava uz primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija koja je počela 16. marta omogućila ispunjenje svih zadataka.

“Kao ministar sam veoma zadovoljan dosadašnjim tokom nastave imajući u vidu ograničene resurse kojima škole raspolažu i neprilagođenost nastavnih planova i programa ovakvim situacijama. Školska godina okvirno završava početkom mjeseca juna. U svrhu praćenja i vrednovanja nastave školama je 7. aprila upućeno Uputstvo o načinu praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, a u cilju uputa 13. aprila je dostavljeno i Uputstvo o načinu polaganja mature i završnog ispita u srednjim školama na području ZDK kojim se regulira online način okončanja srednjoškolskog obrazovanja tako da ovih dana učenici trebaju otpočeti pripremu maturskih radova”, kazao je Kozlić.

Dodao je kako je u cijelom procesu bilo i određenih poteškoća koji se odnose na nedostatak jedinstvenog softwarea (platforme), konekcije i hardwarea, ali da se problem počeo odmah rješavati i da se još uvijek rješava.

“Osim toga, nastavni planovi i programi nisu prilagođeni ovakvoj situaciji i nastavi ‘na daljinu. U svakom slučaju, iz ove situacije ćemo izvuči pouku i zaključke koji će ići i pravcu inoviranja nastavnih planova i programa te tehničkom opremanju i osavremenjivanju nastavnog procesa u budućnosti”, dodao je naš sagovornik.

Za kraj razgovora je naglasio da Pedagoški zavod svakodnevno prati sve segmente ovakvog vida izvođenja nastave te da će biti zadužen da napravi detaljnu analizu pozitivnih i negativnih dimenzija online nastave.

Klix.ba