MIDHAT EF. ČAKALOVIĆ o mubarek noći Lejletu-l-berat

Večeras sa akšamskim ezanom nastupa mubarek noć Lejletu-l-berat.

Obilježava se kao noć u kojoj meleki počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u tradiciji bosanskih muslimana poznata je i kao noć oprosta, sudbine i želja.

O ovoj mubarek noći, njenom značaju, ibadetu i porukama koje su sadržane u vremenu i dešavanjima oko nas za Faktor je govorio glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Visokom Midhat efendija Čakalović.

– Sa akšamom 7. aprila, 14. ša'bana, 2020/1441. dolazi treća mubarek noć koju su islamski učenjaci nazvali različitim imenima, a jedno od njih je i “Noć polovine ša'bana”. Nagovijestit će nam skori dolazak Ramazana. Svoju ljudsku narav i ljubav prema tom “najdražem gostu” iskazati možemo slijedeći sunnet Poslanikov, da mnoge dane u ša'banu provedemo kao postači, ali i u mnogim drugim ibadetima, kao što su nafile u kasnim noćnim satima, učeći Kur'an i upućujući dove. Svoje ibadete možemo uljepšati pomažući nemoćnim, slabim i potrebnim. Ovo je jedini način da kroz ljudsku solidarnost i ibadete ublažimo zebnju hoćemo li u ramazanu ove godine moći da se družimo na našim mukabelama i teravijama, ali i svim drugim ramazanskim ibadetima – kaže efendija Čakalović.

Ističe da je važno da osmislimo dolazeći ramazan, možda u drugačijim okolnostima nego što smo to do sada imali.

– Možda ograničenost u kretanju i ibadetima ne umanji njihovu veličinu. Zato su nam sada iskrene dove važne i njihovo prisustvo u našoj svijesti. Naši stari su govorili da Allah, iz svoje milosti, ima odakle dati, samo ako bude imao kome. A Allah nam je jasno poručio u svojoj Knjizi: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu”. Spominje Uzvišeni Allah: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu”. A kao poruka za naše stanje može se uzeti i sljedeći ajet: “Taj narod je bio i nestao; njega čeka ono što je zaslužio. I vas će čekati ono što ćete zaslužiti, a vi nećete biti pitani za ono što su oni radili” – ističe Čakalović.

Čakalović podsjeća da govoreći o odabranosti “noći polovine ša'bana”, mnoga ulema navodi hadise koje prenosi hazreti Aiša, supruga Muhammeda a. s.: “Nakon duže sedžde noćnog namaza i pitanja hazreti Aiše zašto se toliko zadržao, Poslanik joj je odgovorio: “A znaš li ti koja je ovo noć, o, Aiša? Ovo je noć polovine ša'bana, a u njoj Uzvišeni Allah večeras pažljivo posmatra robove svoje i oprašta onima koji traže oprost, a obasipa Milošću svojom one koji Milost mole. Bez ičega ostavlja samo one koji druge mrze (zlobnike)”.

– Također, hazreti Aiša prenosi hadis da ni u jednom mjesecu, osim ramazana, Poslanik nije više postio koliko u ša'banu. Na njeno pitanje zašto to toliko čini, on je odgovorio: “Zato što u ovom mjesecu Uzvišeni Allah prima naša djela, a ja volim da moja djela budu primljena kao djela postača”. Cijenjena braćo i sestre, neka nam amanet ove noći bude da kao postači sa Kur'anom u rukama i noćnim nafilama zamolimo Uzvišenog Stvoritelja da naša sudbina u ovoj mubarek noći bude hajir kojim će naš put ka Džennetu i dobru biti upisan – ističe visočki imam Čakalović.

Ukazuje i na značaj aprila i proljeća koje je nastupilo.

– April je i ove godine došao sa svim odlikama proljeća. Čak i malo ranije donio je i ljepotu behara i cvijetne aranžmane. Kao da je sve ove godine prije stiglo. A cijelo čovječanstvo je u velikom iščekivanju sudbine koja je puna neizvijesnosti. Čovjek bi sve da spozna, a mnogi su zakoni koje je Stvoritelj odredio njemu nepoznanica. Čovjek je “emanet” jedini prihvatio, a to ga je dovelo do nedlučenog nasilja i prema sebi, ali i drugima. Možda baš zbog toga remeti i red na Zemlji. To je njegova Sudbina i usud. Sretan je onaj ko se s tim bude znao nositi i mjeru naći. A vjera je ta mjera da bi čovjek svoj dunjalučki smisao pronašao – kaže efendija Čakalović.

Ističe da mnogi to nažalost nisu uspjeli te da “od svoga života samo će propast imati”.

– Griješenje je svojstvo čovjekovo, a teoba je priznavanje ljudskih slabosti, priznavanje i prihvaćanje Božije Svemoći i Dobrote prema ljudskoj naravi. Jedino se tako mogu ljudske želje utopiti u Božiji kader i odredbe. Čovjeku su postavljene granice i nije mu dopušteno da ih prelazi, mada on to često bez dopuštenja učini. Ljudska vrsta jedino zna za svoju neizvjesnost jer je čovjek jedino svjesno biće među vidljivim stvorenjima. Možda jedino ovako čovjek može spoznati koliko je mali “ispod zvijezda”. Sudbina je odredila da baš u aprilu i drugi vjernici imaju svoje blagdane koje sa istom neizvijesnošću iščekuju. Kakvi su naredni dani svih nas, niko ne zna. Sjećam se da sam od svojih učitelja slušao: “Nama je naše vrijeme najbolje vrijeme…, jer samo u njemu možemo svojim postupcima ostaviti trag.” Svako drugo vrijeme u kome nas nema, nema za nas sudbinski značaj. Zato je važno da to istinski razumijemo i tako postupamo. To znači da svojim aktivnostima nastojimo da svoju sudbinu obojimo po vlastitom izboru bojama, a svega, pa i tih boja je Stvoritelj Allah Uzvišeni – kaže Čakalović.

Podsjeća da je Poslanik mudro savjetovao ashabe da se ne troše na nešto o čemu malo znanja imaju rekavši da Kader je: “Da vjeruješ da ono što te zadseilo, a nije moglo da te mimoiđe, a ono što te mimoišlo, nije moglo da te zadesi!”

– Možda je ovo najbolji put da se čovjek zaštiti od bespotrebnih strahova šta mu nosi naredni dan – zaključuje Čakalović.