Memorijalni centar Srebrenica: Publikacija u povodu 25 godina od genocida

Memorijalni centar Srebrenica prezentirao je publikaciju ‘Srebrenica. Genocid. 25 godina poslije.’, koja na 56 stranica obuhvata pregled historijskog konteksta, opsade i genocida u Srebrenici, negiranja i prikrivanja zločina, svjedoka, presuda i procesuiranja zločina genocida.

Ta publikacija donosi i priču Memorijalnog centra, aktivnosti te institucije u ovoj godini, kao i planove.

‘Srebrenica. Genocid. 25 godina poslije’ je dvojezična, na bosanskom i engleskom jeziku, a publikaciju je uredio Nedim Jahić.

Iz Memorijalnog centra navode da su, u prikupljanju podataka, lekturi i redakturi, te provjeri činjenica, veliki doprinos dali Azir Osmanović, Hasan Hasanović, Amra Begić Fazlić, Ahmo Mehmedović, Lejla Mehić-Avdić, Zlatan Hajlovac i Almir Salihović.

– Prilikom izrade publikacije korištene su poklonjene fotografije autora Laura Boushnak, Kristian Skeie, Ahmedin Đozić, Redžep Ustić, Emir Dzanan, tima Dron.ba i nekoliko novinskih agencija. Dizajn i pripremu publikacije realizirala je Azra Kadić. Novi vizualni identitet/logo, prikazan na naslovnoj stranici, osmislio je i kreirao kreativni tim Fabrike – naglašavaju.

Publikacija će služiti istraživačima, novinarima i svima zainteresiranim za temu genocida u Srebrenici, da kroz jednostavan pregled i sažete informacije dobiju lakši uvid u razmjere počinjenog zločina.

– U okviru publikacije prezentirali smo i projekte realizirane u posljednjih nekoliko mjeseci, kao i planove razvoja Memorijalnog centra. Na neki način ta publikacija komunicira i s donatorima i onima koji žele podržati naš rad, s obzirom na to da obuhvata i pregled svih ideja i projekata koje želimo realizirati u naredne četiri godine.  Imajući sve ovo u vidu, publikacija predstavlja prvu takve vrste, te je važan iskorak naše institucije u razvoju vlastitih kapaciteta da prikuplja i dijeli informacije o genocidu u Srebrenici – ističu iz Memorijalnog centra.