Medresa “Osman ef. Reždović” dobila 502. vakifa

Mjesto na Vakifskoj ploči Medrese dobili su rahmetli hadži Subhija i Zahida Omanović iz Radinovića, Visoko.Uplatu u ime svojih roditelja izvršila je hadži Izeta Hasandić iz Tramošnjika, Visoko.

Iz ove porodice ranije su se među vakife upisali rahmetli hadži Subhijin i Zahidin sin i snaha, rahmetli Mehmed ef. i Ediba, zatim njihov unuk Mahir sa suprugom Enisom, te praunuka, rahmetli Ajna Omanović, čime je zaokruženo četiri generacije vakifa porodice Omanović iz Radinovića.

Hadži Subhija i Zahida su 36. vakif na novoj Vakifskoj ploči, odnosno 502. od osnivanja Medrese do danas.

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.