Medresa “Osman-ef. Redžović”: Proučena hafiska dova novoj hafizi – Strika Amri

U džamiji Medrese “Osman-ef. Redžović” proučena je hafiska dova našoj novoj hafizi, Strika Amri iz Kaknja.

Pored članova porodice, prijatelja i hafiza koji su učenjem odlomaka iz Kur'ana uljepšali ovu svečanost, prisutni su bili i dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, prof.dr. Zuhdija Hasanović, zatim dr. Ahmed Purdić, izaslanik Muftije sarajevskog i predsjednika Školskog odbora Medrese, prof.dr. Enesa Ljevakovića, kao i direktor Fondacije za hifz Kur'ana Časnog, dr. Džemal Muslih.

Uime domaćina obratio se direktor Medrese, mr. Dženan Hamdžić, a diplomu novoj hafizi uručio je izaslanik Reisu-l-uleme IZ u Bosni i Hercegovini, dr. Ahmed Adilović, Muftija travnički, koji je prenio selame i čestitke uvaženog Reisu-l-uleme, i kratko se obratio prisutnim gostima.

Na kraju je dovu proučio hafiz Zilko Žolja, čovjek koji već 70 godina čuva Kur'an u svojoj memoriji, ali i svom životu.

Hafiza Amra je 19 hafiz naše medrese, a muhaffiz joj je hafiz Zijad Dervić kojem je Amra peti kandidat promoviran u zvanje hafiza Kur'ana.

Dova je proučena uz poštivanje epidemiološlih mjera, te je broj prisutnih bio ograničen.