Medresa “Osman ef. Redžović i ove godine prima uplate za kurbane