Medresa “Osman ef. Redžović”: 26. GENERACIJA MATURANATA, GENERACIJA VAKIFA I HUMANITARACA

Današnja džuma je trebala započeti duplim ezanom dvojice maturanata koji ove godine završavaju svoje školovanje u Medresi “Osman ef. Redžović”. Tradicija je to duga nekoliko godina, da zadnji nastavni dan, ili noć uoči zadnjeg dana, učenici uče tekbire i dupli ezan, kao lijep znak i pečat svog školovanja u Medresi.

Prošlogodišnji scenario

Prošle godine u ova doba pisao sam o 25. generaciji, nadajući se da će makar od septembra sve biti normalno. Dočekasmo godišnjicu tog teksta, i slobodno smo mogli sve isto napisati, samo imena i brojeve izmijeniti.

Tog četvrtka, 9. aprila 2020. godine sam u uvodu napisao:

“Danas je u Medresi ‘Osman ef. Redžović’ trebalo biti veoma živo i veselo. Svoje četverogodišnje školovanje završava XXV generacija maturanata, i uoči posljednjeg nastavnog dana, svi sretni i veseli, organiziramo svečani defile i matursko veče. Prethodno se odaberu maturske haljine i odijela, maturanti se fotografišu za pano koji krasi prostorije škole i priprema se maturalna ekskurzija. Noć prije maturske večeri, organiziramo Noć Kur'ana, u kojoj naši maturanti i maturantice uče Kur'an, ilahije, recituju i na kraju dovom zahvale Allahu na završetku jedne životne priče, i zamole Ga za bereket i pravi put u nastavku školovanja i njihovih života. U subotu, 11.4.2020. godine, trebala je biti svečana akademija i promocija naših maturanata, kada im njihovi razrednici i odgajatelji dodjeljuju diplome, pohvale i priznanja.”

Očekivali smo da će ove godine protokol biti nešto drugačiji, da ćemo makar u dvije grupe ispratiti naše maturante. Nažalost, epidemiološka situacija nam to nije dozvolila.

Dvadeset šest djevojaka i isto toliko momaka

Na početku ove lijepe priče o generaciji koja se pamti, ne možemo a da ne spomenemo njenu krunu, hafizu Sumeju Bilčević, djevojku koja je već u prvom razredu Medrese ponijela časno zvanje hafize Kur'ana. Ona je treće dijete iz porodice Bilčević, nakon braće Kemala i Ibrahima.

Generacija je ovo koja će ostati upamćena i po izraženom osjećaju za drugog i potrebe drugog. Još od prvog razreda počele su njihove aktivnosti na humanitarnom planu. Sa svojim odgajateljima i razrednicima realizirali su mnogo projekata, obradovali mnoga nesretna lica i pomogli onima kojima je bilo potrebno pomoći.

Posebno je vrijedno spomenuti akciju u kojoj su postali vakifi džamije gračaničkog džemata koja je prošle godine temeljito rekonstruisana. Dvadeset i šesta generacija je prije nekoliko dana organizirala vrlo uspješnu humanitarnu akciju za jednu kolegicu naše profesorice, koja je jako bolesna i potrebna su značajna sredstva za njeno liječenje.

U generaciji koja se pamti je i vrlo aktivna urednica učeničkog lista Šahid, Hatidža Salošević, kao i predsjednica Vijeća učenika Medrese, uporna Hena Softić.

U generaciji koja se pamti su i učenici koji su Medresu predstavljali i odlične rezultate postizali na općinskim, kantonalnim i međumedresanskim takmičenjima, a na školskim su uvijek bili među pobjednicima. Prvi su počeli koristiti humanoidnog robota i pomoću njega realizirati prezentacije o našoj školi. Tokom školovanja ove generacije otvoren je i školski planetarij i kupljen teleskop, te su ubrzo savladana znanja NASA programa pod nazivom “Stellarium”, a učenici su unaprijedili rad planetarijuma instalirajući program “Celestiu”. Nadamo se da će se iz ove generacije  izroditi i neki astrofizičar.

Po prvi puta maturskim radom Ajdina Dervića je konkretizirana ideja o realizaciji meteorološke stanice koja će pratiti i mjeriti klimatske uvjete u mikroprostoru Čajangrada, sa mogućnošću online očitavanja temperature i vlažnosti preko našeg smartphona. Svojim angažmanom u historijskoj, dramskoj, horskoj, sportskim i drugim sekcijama još jednom su pokazali da medresa nije obična škola, nego škola u kojoj se živi. Pamtimo i ogroman doprinos ove generacije u izradi Velike knjige bosanske historije koju posjetioci mogu vidjeti prilikom obilaska školskog muzeja.

Dvadeset i šesta generacija, sastavljena od 26 momaka i djevojaka, sa 15 općina, svoj posljednji nastavni dan u školskim klupama provela je 26. marta ove godine. Generaciju DVADESET I ŠEST su na putu uspjeha kroz Medresu vodili odgajatelji i razrednici, mr. Elma Avdić, Emir Uzunalić, Emir Salić i hafiz Abdulkadir Kadrić.

Želim ovdje spomenuti i imena svih učenika, a to su:

IVb – Arnautović Nadija, Ašani Amina, Bajrić Belma, Bajtarević Ajla, Bašić Amila, hfz. Bilčević Sumeja, Blažević Halima, Bradarić Nadira, Brkanović Elma, Dedić Nejla, Durak Medina, Durmić Fatima, Fejzić Anesa, Hodžić Amna, Ikanović Lejla, Kapetanović Anela, Mlivić Dželila, Musić Sanina, Muslić Melika, Ohran Melika, Ohran Merjema, Omanović Ajla, Salkić Harisa, Salošević Hatidža, Selimović Sakiba i Softić Hena.

IVa –   Ademi Muhamed, Bašić Hamza, Bećirović Adnan, Bradarić Ekrem, Čehajić Bakir, Čoloman Ismail, Dervić Ajdin, Divović Emir, Dubravac Muhamed, Fehrić Eldin, Haskić Emman, Hodžić Jakub, Husić Samir, Jašarević Kerim, Jusić Ali, Jusufović Muhamed, Kapetanović Rijad, Lužić Eldžad, Merdžanić Elmir, Mušinbegović Hamza, Odobašić Davud, Salkić Ubejd, Softić Husein, Tokmić Enis, Vatreš Elvedin i Zajić Eldar.

Uistinu svaki od ovih đaka je dragulj za sebe. Njihov sjaj odlazi iz naše medrese da osvijetli holove fakulteta kojima idu u susret. Učili smo ih da budu prije svega dobri i korisni ljudi i da ne gube nadu čak i onda kada svi drugi nadu izgube. Korona virus je svojevrstan test za sve ljude ovoga svijeta pa i za našu školu  i naše učenike.

Ova dvadeset šesta generacija je položila test strpljivosti i vjere. Svojim vrlinama i svojim uspjesima doprinijeli su tome da budu među generacijama koje će se pamtiti.

Dženan Rezaković
Preporod.info