MALAC GENIJALAC VISOKO pruža pomoć pri učenju i izradi domaće zadaće

Od ovog septembra škola Malac Genijalac nudi svim učenicima pomoć pri učenju nastavnog gradiva i izradi domaćih zadataka.

Kad osjetite da je nastavni sadržaj prezahtjevan, da niste u mogućnosti da usvojite potrebno znanje iz pojedinih predmeta, dođite u školu Malac Genijalac i naši iskusni i ljubazni nastavnici će vam pomoći u savladavanju nastavnog gradiva.

Prijave za svaku sedmicu se vrše na brojeve telefona:

062/909-209
061/358-362