Lista učenika visočkih srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike

Klikom na LINK možete pogledati konačnu listu učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike srednjih škola sa područja grada Visoko za školsku 2020/2021. godinu.

Kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su dostaviti broj računa na koji će se izvršiti uplata stipendije i to lični račun za punoljetne učenike ili račun roditelja za maloljetne učenike.

Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija dostaviti na protokol Grada Visoko ili skenirano na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba