LINIJA MANJEG OTPORA

Davno je Vijeće staraca kazalo da svako “zašto” ima svoje “zato”. Opravdavati ili osporavati je subjektivni stav koji nema nikakvu vrijednost, jer je činjenica da četrdeset i šest učenika sa područja Grada Visoko stječe znanja i vještine u kiseljačkim medicinskim školama.
Svaki komentar je presipanje iz šupljeg u prazno. Na X primjera se pokazalo da su “linija nezamjeranja” i “linija manjeg otpora” opasnije od epidemije bilo kog znanog ili neznanog virusa.
/szž/